Objednávka dopravy

rýchlo a jednoducho z pohodlia práce alebo domova

Objednávka dopravy - žiadosť o cenovú kalkuláciu
   
Objednávateľ: Kontaktná osoba:
Ulica: Tel. číslo:
Mesto: Váš Email:
PSČ:  
 
IČO: IČ DPH:
Kalkulácia / objednávka: Autobus:
 
Trasa:  
Odkiaľ: Kam: A späť
Dátum začiatku prepravy: Dátum ukončenia prepravy:
Miesto pristavenia autobusu:  
   
Čas pristavenia:
Čas návratu:

Pri viac denných zájazdoch zabezpečím pre vodiča (vodičov):
ubytovanie a stravovanie

Pri viac dňových zájazdoch prosím uviesť orientačný program,
prípadne iné požiadavky na dopravu:

Týmto súhlasím so spracovaním osobných údajov podla zákona
428/2002 Z.z na účely spojené s vypracovaním a objednaním dopravy.