Dokumenty

všetky potrebné dokumenty pre Vás

Poistenie insolventnosti

Poisťovateľ: Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, IČO: 31 322 051, www.union.sk, tel.: 0850 1112 111, e-mail: union@union.sk. Poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie je uzavreté v zmysle zákona č. 170/2018 Z. z. Poistenie platí len pre zájazdy zakúpené v termíne od 01.01.2024 do 31.12.2024. Nároky objednávateľa v prípade poistnej udalosti je potrebné uplatniť písomne na vyššie uvedenej adrese alebo telefonicky na čísle +421 2 2081 5911, a to najneskôr do 30 dní odo dňa, v ktorom mal byť zájazd skončený. Bližšie informácie o poistení zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie sú k dispozícii v cestovnej kancelárii. CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov je v súlade s ustanovením zákonom č. 170/2018 Zb. poistená pre prípad úpadku v Union poisťovni, a.s. s poistnou sumou 45 000 €. Číslo PZ 11-65268.

Dokumenty na stiahnutie

Zmluva o obstaraní zájazdu iné
CKE - Všeobecné informácie
CKE - Všeobecné a zmluvne podmienky
CKE - Základné informácie o ochrane osobných údajov
CKE - Predzmuvne informácie
Poistenie insolventnosti
Union - poistná knižka - podmienky poistenia
Union - Informácia o podmienkach uzavretia PZ
Union - Základné informácie o ochrane osobných údajov
Reklamačný poriadok
Reklamačný protokol
Prepravný poriadok - pravidelná doprava
Tarifa
Tarifa - Príloha č. 1
Tarifa - Príloha č. 2
Prepravný poriadok - nepravidelná doprava
Zákon o zájazdoch č. 170/2018 Z.z.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Kolektiv CK EUROTOUR